Φυσική

ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ,ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
στερεό,υγρό,αέριο
Κίνηση μορίων στα στερεά σώματα ,Στα στερεά σώματα τα μόρια κινούντα πολύ κοντά το ένα με το άλλο.
Κίνηση μορίων στα υγρά σώματα. Στα υγρά σώματα τα μόρια κινούνται αρκετά αλλά παραμένουν κοντά το ένα μόριο με το άλλο. 
Κίνηση μορίων στα αέρια σώματα. Στα αέρια σώματα τα μόρια κινούνται ελεύθερα και μπορούν να απομακρυνθούν πολύ το ένα μόριο από το άλλο.


Ομογενή λέγονται τα μίγματα που δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά του, ενώ στα ετερογενή μπορούμε.
Πώς διαχωρίζονται τα συστατικά των μιγμάτων;

Ανακυκλώνω το δάσος (μίγματα παιχνίδι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ


Γνωρίζουμε ότι η ενέργεια υπάρχει σε διάφορες μορφές και μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη. Παίζοντας το παιχνίδι μάντεψε στο κάθε σώμα ποια ενέργεια έχει και σε ποια μετατρέπεται.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ας απαντήσουμε στις ερωτήσεις για να δούμε αν καταλάβαμε το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου