Ασφαλής χρήση διαδικτύου


      Οι μικροί μας μαθητές θα έλθουν σε επαφή με το Διαδίκτυο στο σχολείο, σε σπίτια φίλων, αλλά και στο δικό τους σπίτι. Οι γονείς και τα παιδιά θα πρέπει να συζητούν σχετικά με τη σωστή χρήση του Διαδικτύου και να συμφωνούν σχετικά με τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούνται.
Δεν είναι ακόμα έτομα να διαχειριστούν όλο το υλικό που προσφέρεται στο Διαδίκτυο.

      Η συζήτηση σχετικά με αυτά τα θέματα και η ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τα διάφορα πράγματα που ίσως συναντήσουν στο Διαδίκτυο, θα τα βοηθήσει να γίνουν υπεύθυνα και να μπορούν να εργάζονται και μόνα τους με ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Οι γονείς μπορούν επίσης να πουν στα παιδιά τους τη δική τους γνώμη και να τους μεταδόσουν τις δικές τους αξίες σχετικά με το Διαδίκτυο, προκειμένου να τα βοηθήσουν.

     Στην ηλικία αυτή που είναι οι μικροί μας μαθητές, οι περιορισμοί, η προστασία και η επιβλεπόμενη χρήση του Διαδικτύου εξακολουθούν να έχουν προτεραιότητα. Συνιστάται να συμφωνούν τα παιδιά και οι γονείς στους κανόνες που θα εφαρμόσουν σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου και οι κανόνες να αλλάζουν καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.
  • Στο σπίτι, η χρήση του Διαδικτύου εξακολουθεί να επιτρέπεται μόνον όταν είναι παρόντες οι γονείς. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα είναι εκεί και θα βοηθήσουν εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα.
  • Εάν ο υπολογιστής τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο που χρησιμοποιείται από όλη την οικογένεια, η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής της οικογένειας.
  • Το παιδί ίσως να μην είναι ακόμη έτοιμο να διαπιστώσει την αξιοπιστία μιας διαδικτυακής τοποθεσίας, οπότε θα πρέπει πάντοτε να ζητά την άδεια των γονέων του προτού δημοσιεύσει προσωπικές πληροφορίες.
  • Τα δωμάτια συνομιλίας και οι δημόσιες συζητήσεις μέσω Διαδικτύου ίσως να μην είναι ακόμα δραστηριότητες κατάλληλες για το παιδί. Γι' αυτό, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται από ένα παιδί αυτής της ηλικίας θα πρέπει να είναι μια κοινή, οικογενειακή διεύθυνση.
  • Η δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη για το παιδί, με περιορισμένα δικαιώματα χρήστη, βοηθά το παιδί να μάθει να χρησιμοποιεί ανεξάρτητα τον υπολογιστή.

  • Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προγράμματα φίλτρων για την αποτροπή της πρόσβασης σε ακατάλληλες τοποθεσίες, αλλά παραμένει σημαντικό να εμπλέκονται οι γονείς ενεργά στη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά τους.3 σχόλια: